Osnivanje Centra za edukaciju

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je dodjelom na korištenje prostorija u ulici Danijela Ozme br. 7 u Sarajevu dobila i neiskorišten i neuređen prostor u aneksu zgrade.

U cilju realizacije krajnje namjene prostora, Centralna izborna komisija BiH je na sjednici održanoj 19.12.2013. godine donijela Odluku o osnivanju Centra za edukaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 103/13).

U periodu 2014-2017. godine vršile su se aktivnosti na sanaciji i adaptaciji prostora za smještaj Centra, iz budžetskih sredstava i donatorskih sredstava  Ambasade Republike Turske.

 

 

Namjena Centra za edukaciju

Prema Odluci, Centar za edukaciju osniva se u cilju edukacije organa za provođenje izbora i svih učesnika iz oblasti izbora i finansiranja političkih stranaka, kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou.

 

Početak rada Centra za edukaciju

Centar za edukaciju počeo je sa radom 9.10.2017. godine. Prva obuka u Centru za edukaciju u periodu 9-27.10.2017. godine realizirana je u okviru projekta podrške Vijeća Evrope aktivnostima Centralne izborne komisije BiH na temu „Organizacija LEAD–obrazovanje rukovodstva i razvoj programa obuke za članove Centralne izborne komisije BiH, rukovodeće osoblje i relevantno osoblje za obuku“, a čiji učesnici su, pored Centralne izborne komisije BiH, i 50 predsjednika izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica u BiH.

U martu 2017. godine planirana je obuka za predstavnike Centralne izborne komisije BiH, koju će provesti treneri iz Indijskog međunarodnog instituta za demokraciju i upravljanje izborima (India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM).

 

Nastavni plan i program Centra za edukaciju

U okviru projekta podrške Vijeća Evrope aktivnostima Centralne izborne komisije BiH, pripremljen je nastavni plan i program Centra za edukaciju, kojim je predviđen program obaveznih i fakultativnih obuka, te katalogizacija tema i oblasti edukacije, prilagođenih specifičnim potrebama i namjeni ovog Centra, među kojima su:

  • uskospecijalizirane obuke i treninzi za članove izbornih komisija u BiH, prilagođene vremenskom planu izbornih aktivnosti,

  • obuke predstavnika političkih subjekata iz oblasti primjene Zakona o finansiranju političkih stranaka i oblasti finansiranja izborne kampanje,

  • obuke za predstavnike političkih stranaka iz oblasti prijave i ovjere za učešće na izborima,

  • obuke za predstavnike elektronskih i printanih medija o izbornom procesu u BiH,

  • treninzi trenera za predstavnike nevladinog sektora iz oblasti edukacije birača,

  • održavanje postizbornih konferencija.

 

Misija Centra za edukaciju

Osnivanjem Centra za edukaciju Centralna izborna komisija BiH je osigurala stalan i adekvatan prostor za ispunjenje zakonom utvrđene obaveze kontinuirane obuke članova organa za provedbu izbora. Organiziranjem edukativnih radionica, seminara i predavanja istaknutih izbornih, domaćih i međunarodnih eksperata, kako za članove izborne administracije tako i za predstavnike političkih subjekata, medije, nevladine organizacije i sl. nastojat ćemo omogućiti kvalitetnu i kontinuiranu obuku, trening i profesionalno usavršavanje svih učesnika u izbornom procesu u BiH.

 

Dostupni sadržaji Centra za edukaciju

Centar za edukaciju raspolaže konferencijskom salom kapaciteta 110 mjesta, opremom za video-projekcije i ozvučenje, opremom za simultano prevođenje, bežičnim pristupom internetu, kafeterijom, te je ista pogodna za organiziranje konferencija, seminara, okruglih stolova, radionica i predavanja.

 

Nastavni plan i program