Željko Bakalar - Predsjednik

Rođen je u Sarajevu 1977. godine

gdje je završio osnovnu školu, te pohađao Treću gimnaziju. Maturirao je u Gimnaziji Čapljina. Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2004. godine, odbranivši diplomski rad iz Ustavnog prava na temu “Izborni sistem Bosne i Hercegovine”.

Dr.-Suad-Arnautovic.jpg

Suad Arnautović, doktor političkih nauka, rođen je 17. novembra 1958. godine u Sarajevu. Obavljao je poslove državnog službenika u Republičkom sekretarijatu za narodnu odbranu SRBiH...

Dr.Suad Arnautović
Dr.-Irena-Had.jpg

Dr.Irena Hadžiabdić, rođena je u Zenici 1960. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Zenici, a zvanje diplomiranog pravnika stekla je na Pravnom fakultetu u Beogradu...

Dr. Irena Hadžiabdić
Dr.-Suad-Arnautovic.jpg

Dr.Ahmet Šantić rođen je 02.03.1963. godine u Mostaru. Poslije završene Gimnazije diplomirao je 1986. godine na Pravnom fakultetu Univeziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru...

Dr. Ahmet Šantić
Dr.-Suad-Arnautovic.jpg

Vlado Rogić je rođen 23.01.1963. godine u Drinovcima, općina Grude, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju, a Pravni fakultet u Mostaru...

Vlado Rogic
Dr.-Suad-Arnautovic.jpg

Jovan Kalaba je rođen 02.01.1958. godine u Srnetici, općina Titov Drvar. Osnovnu školu je završio u Sanskom Mostu, a Gimnaziju i Pravni fakultet u Banja Luci...

Jovan Kalaba
Vanja-Bjelica-Prutina

Vanja Bjelica Prutina rođena je 1981. godine u Sarajevu. Osnovno obrazovanje i Gimnaziju završila je u Istočnom Sarajevu. Diplomirala je 2006. godine na  Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu...

Vanja Bjelica-Prutina