Projekat “Razvoj Strategije i Akcionog plana za poboljšanje integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini“

 

Projekat “Razvoj Strategije i Akcionog plana za poboljšanje integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini“,  kojeg finansira Europska unija će podržati provođenje jednog od 14 ključnih prioriteta iz mišljenja EK o zahtjevu Bosne i Hercegovine  za članstvo u EU i za cilj ima osigurati da se izbori provode u skladu sa evropskim standardima, provodeći preporuke OSCE/ODIHR-a i Venecijanske komisije.

Projekat će podržati provođenje jednog od 14 ključnih prioriteta iz mišljenja EK o zahtjevu Bosne i Hercegovine  za članstvo u EU i za cilj ima osigurati da se izbori provode u skladu sa evropskim standardima, provodeći preporuke OSCE/ODIHR-a i Venecijanske komisije.

Projekat će također podržati jačanje istitucionalnih kapaciteta Centralne izborne komisije BiH u oslovljavanju tehničkih nedostataka izbornog procesa, uključujući moguće uvođenje tehnoloških alata i poboljšanje komunikacije CIK BiH sa ciljem ponovnog uspostavljanja povjerenja javnosti  u izborni proces. Očekuje se da će projekat dati zajednički strateški okvir za BiH orientiran ka budućnosti, dozvoljavajući dodatno finansiranje iz EU finansijskih instrumenata, drugih donatora i Centralne izborne komisije BiH za provođenje Akcionog plana. Datum završetka projekta je 2. septembar 2020. godine.

    

Projekat ”Razvoj Strategije i Akcionog plana za poboljšanje integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini“ finansira se putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u ukupnom iznosu od 299.000 eura i provodi ga Indra Soluciones Tecnologicas de lainformacion SL, španska kompanija sa 40-godišnjim iskustvom u pružanju tehnoloških rješenja i profesionalnih usluga za upravljanje izbornim procesima u 40 različitih zemalja.

Kao krajnji rezultati projekta zacrtani su sljedeći ciljevi: 1. Izraditi i početi provođenje sveobuhvatne petogodišnje strategije za poboljšanje integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa i Akcionog plana za njeno provođenje, te dati procjenu troškova. Strategija će obuhvatiti, ali neće biti ograničena na: program obuke za izbornu administraciju, uvođenje nove tehnologije, koja može biti, ali se ne ograničava na skenere za efikasniji proces prebrojavanja, uvođenje softvera ili nadogradnja sadašnjeg softvera CIK-a za pravovremeno prikazivanje procesa prebrojavanja i preliminarnih izbornih rezultata tokom i nakon izborne noći za građane i medije; 2. Potpuno proveden pilot-projekat u općini korištenjem tehnologije, iznajmljenih skenera za brojanje glasova i/ili drugih tehničkim mjera koji bi proces učinile transparentnijim i efikasnijim. Evaluacijski izvještaj o samom procesu, koji daje prednosti i mane, uključujući i finansijske aspekte i preporuke za korištenje tehnologije u većem omjeru;  3. Pripremljeni nacrti za provođenje najmanje tri identificirane aktivnosti iz Akcionog plana i uključivanje procijenjenih troškova za njegovo provođenje; 4. Sveobuhvatan Komunikacijski plan (u kombinaciji sa Akcionim planom za njegovo provođenje) sa ciljem poboljšanja komunikacije za javnošću prije, tokom i poslije izbora, a čiji je primarni cilj ponovno uspostaviti povjerenje javnosti u CIK BiH kao nezavisnog tijela, kao i povjerenje u cijeli izborni proces.

Projekat “Razvoj Strategije i Akcionog plana za poboljšanje integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini“,  kojeg finansira Europska unija će podržati provođenje jednog od 14 ključnih prioriteta iz mišljenja EK o zahtjevu Bosne i Hercegovine  za članstvo u EU i za cilj ima osigurati da se izbori provode u skladu sa evropskim standardima, provodeći preporuke OSCE/ODIHR-a i Venecijanske komisije.

Projekat će podržati provođenje jednog od 14 ključnih prioriteta iz mišljenja EK o zahtjevu Bosne i Hercegovine  za članstvo u EU i za cilj ima osigurati da se izbori provode u skladu sa evropskim standardima, provodeći preporuke OSCE/ODIHR-a i Venecijanske komisije.

Projekat će također podržati jačanje istitucionalnih kapaciteta Centralne izborne komisije BiH u oslovljavanju tehničkih nedostataka izbornog procesa, uključujući moguće uvođenje tehnoloških alata i poboljšanje komunikacije CIK BiH sa ciljem ponovnog uspostavljanja povjerenja javnosti  u izborni proces. Očekuje se da će projekat dati zajednički strateški okvir za BiH orientiran ka budućnosti, dozvoljavajući dodatno finansiranje iz EU finansijskih instrumenata, drugih donatora i Centralne izborne komisije BiH za provođenje Akcionog plana. Datum završetka projekta je 2. septembar 2020. godine.

Projekat ”Razvoj Strategije i Akcionog plana za poboljšanje integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini“ finansira se putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u ukupnom iznosu od 299.000 eura i provodi ga Indra Soluciones Tecnologicas de lainformacion SL, španska kompanija sa 40-godišnjim iskustvom u pružanju tehnoloških rješenja i profesionalnih usluga za upravljanje izbornim procesima u 40 različitih zemalja.

 

U 2019. godini pripremljen je Izvještaj  o početnoj fazi i dijagnostici početne situacije i Izvještaj o zatečenom stanju koji je prezentiran u novembru - decembru 2019. godine.