Sigurnost izbora

 

S ciljem osiguranja integriteta izbornog procesa neophodno je uspostaviti različite sigurnosne mjere tokom svih njegovih faza. Međunarodni standardi koji se odnose na sigurnosni aspekt izbora ne postoje, već svaka država primjenjuje one sigurnosne mjere koje su adekvatne za njeno društveno i političko okruženje. U mnogim zemljama koordinacija sigurnosti izbornih operacija se provodi putem Zajedničkog operativnog centra koji se obično osniva nekoliko mjeseci prije izbora i uključuje predstavnike iz niza institucija koji razmjenjuju informacije, planiraju, održavaju brifinge i vrše monitoring izbornog procesa. 

U izbornoj godini, Centralna izborna komisija BiH nakon raspisivanja izbora obaviještava Ministarstvo sigurnosti BiH, relevantna ministarstva unutrašnjih poslova i sigurnosne agencije da je donijela Odluku o raspisivanju i održavanju izbora.

U  skladu s odredbama člana 2.1. stav 3. Izbornog zakona BiH, koji propisuje da su „svi organi vlasti na svim nivoima i zvaničnici u Bosni i Hercegovini i diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH obavezni pomagati organima nadležnim za provedbu izbora”, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine osniva o Odbor za sigurnost izbora u Bosni i Hercegovini ili radnu grupu za praćenje realizacije zadataka iz nadležnosti institucija i policijskih tijela BiH vezanih za provođenje izbora u Bosni i Hercegovini, s ciljem obavljanja poslova saradnje u vezi sa sigurnošću izbora, koordiniranjem poslova praćenja i analize sigurnosnog ambijenta za vrijeme održavanja izbora te poduzimanjem radnji s ciljem postizanja zadovoljavajućeg sigurnosnog ambijenta izbornog procesa. Odbor za sigurnost izbora  ili radnu grupu čine  predstavnici Centralne izborne komisije BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije Bosne i Hercegovine, Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

 

Policijski službenici navedenih ministarstava i sigurnosnih agencija u periodu od septembra do kraja novembra obavljaju poslove fizičkog osiguranja zgrade Centralne izbore komisije BiH, skladišta Centralne izbore komisije BiH, Glavnog centra za brojanje te osiguranje distribucije i pratnje konvoja s izbornim materijalom i pratnje izbornog materijala do Glavnog centra za brojanje. Operacije na terenu koordinira Operativni štab za koordinaciju osiguranja objekata i distribucije izbornog materijala za izbore u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Operativni štab) na čelu s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, u čijem sastavu su predstavnici svih navedenih ministarstava i sigurnosnih agencija.

Na sastancima Odbora za sigurnost izbora/radne grupe i Operativnog štaba razmatraju se sva pitanja u vezi sa sigurnošću izbora, kao i analiza stanja i propisa iz oblasti javnog reda i mira na cijeloj teritoriji BiH, mjesto i uloga policije u provođenju izbora, kao i poduzimanje pravovremenih koordinacionih aktivnosti putem organa za provedbu zakona u vezi sa stvaranjem sigurnosnih uslova za neometano održavanje izbora. Od početka izborne kampanje Centralna izborna komisija BiH redovno dobija izvještaje o stanju sigurnosti od Odbora/radne grupe za sigurnost izbora u Bosni i Hercegovini zahvaljujući čemu je informisana o svim sigurnosnim aspektima izbornog procesa.

Tokom distribucije glasačkih listića preduzimaju se sigurnosne mjere u pogledu koordinacije praćenja transporta papira za glasačke listiće od graničnog prelaza do kompanije za štampanje glasačkih listića, kao i samo osiguranje distribucije i pratnje kamiona s izbornim materijalom koja je usklađena s Vremenskim planom izbornih aktivnosti od skladišta Centralne izborne komisije BiH do sjedišta općinskih/gradskih izbornih komisija u svim općinama/gradovima i Izborne komisije Brčko distrikta BiH, kao i povrat glasačkog materijala od općinskih/gradskih izbornih komisija i Izborne komisije Brčko distrikta BiH do skladišta Centralne izborne komisije BiH.

Pratnja izbornog materijala za Glavni centar za brojanje obuhvatala radnje osiguranja od skladišta Centralne izborne komisije BiH do Glavnog centra za brojanje i povrat materijala u skladište Centralne izborne komisije BiH, osiguranje glasačkog materijala od poštanskog pretinca (Centar pošta Sarajevo) do Glavnog centra za brojanje i osiguranje od sjedišta Centralne izborne komisije BiH do Glavnog centra za brojanje.

flagbanner