Izborni sistem u Bosni i Hercegovini

 

 • Izbori u BiH:  Anex 3. - Sporazum o izborima Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

 • Izborni zakon BiH je donesen 19.09.2001. godine.

 • Sastoji se od 20 poglavlja.

 • Od 2001-2020. godine doneseno je 20 izmjena i dopuna IZ BiH.

 

I. Postupak raspisivanje izbora

 • Centralna izborna komisija BiH raspisuje izbore 150 dana prije održavanja izbora.

 • Izbori se održavaju  prve nedjelje u oktobru.

 • Razlikujemo opće i općinske izbore.

 • Od 1996. do 2020. godine je provedeno osam (8) izbornih ciklusa za više nivoe vlasti (1996., 1998., 2000, 2002, 2006., 2010. ,2014. i 2018. godine) i šest (6) izbornih ciklusa za lokalne organe vlasti - općinske organe (1997., 2000., 2004., 2008., 2012. i 2016. godine).

 • Centralna izborna komisija BiH je raspisala Lokalne izbore 2020. godine koji će se održati 15.11.2020. godine

 

II. Izborna administracija u Bosni i Hercegovni

 

III. Upis birača i način vođenja Centralnog biračkog spiska

 

 

 

IV. Ovjera i kandidovanje za izbore

 

Za ovjeru  za učestvovanje na izborima svoju prijavu za ovjeru mogu podnijeti:

 • političke stranke i nezavisni kandidati 135 dana prije izbora, i

 • koalicije i liste nezavisnih kandidata 110 dana prije izbora.

 

 • Kandidatske liste se podnose 90 dana prije dana izbora.

 • Kandidatska lista mora uključiti kandidate ženskog i muškog spola.

 • Primjena pravila kandidatske nepodobnosti  i nepodudarnosti.

 

V. Provođenje izbora

Glasanje se provodi na biračkim mjestima koje određuje općinska izborna komisija najkasnije šezdeset pet (65) dana prije dana izbora.

 

Vrste biračkih mjesta:

 • redovna biračka mjesta,

 • biračka mjesta za glasanje u odsustvu, i

 • biračka mjesta za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića.

 

Glasanje traje neprekidno tokom dana, s početkom u 07.00 sati i  završetkom u 19.00 sati.

 

VI. Zaštita izbornog prava

 

Zaštitu izbornog prava osiguravaju:

 • Izborne komisije i

 • Apelacioni odjel Suda Bosne i Hercegovine.

 

Pravo ulaganja prigovora ima:

 • birač, i

 • politički subjekt.

 

Prigovor se ulaže najkasnije u roku od 48 sati, odnosno u roku od 24 sata u izbornom periodu od učinjene povrede.

Izborne komisije mogu pokrenuti postupak po službenoj dužnosti .

 

OIK može narediti poduzimanje mjera, dok CIK BiH ima ovlaštenje za izricanje sankcija.

 

 

VII. Učestvovanje predstavnika nacionalnih manjina

Pripadnici svih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovni imaju pravo birati svoje predstavnike u općinska vijeća.

 

Broj predstavnika nacionalnih manjina u OV/SO:

 • preko 3% najmanje 1 garantovani mandat.

 

Pravo predlaganja predstavnika nacionalnih manjina imaju:

 • politički subjekti,

 • udruženja građana, i

 • 40 građana.

 

Z A K LJ U Č A K

Osnovne karakteristike Izbornog sistema u BiH:

 • Većinski i proporcionalni sistem,

 • Sistem zatvorene, ne-blokirane liste,

 • Obavezna zastupljenost žena na kandidatskim listama,

 • Izborni prag (3%),

 • Višečlane izborne jedinice,

 • Kompenzacijski mandati,

 • Brčko Distrikt BiH - biračka opcija FBiH i RS,

 • Neusuglašenost s konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (Predsjedništvo BiH i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH),

 • Posebna prava raseljenih i izbjeglih lica.