LEAD obuka

Obrazovanje rukovodstva i razvoj programa obuke za članove Centralne izborne komisije BiH, rukovodeće osoblje i relevantno osoblje za obuku

 

U periodu od 03. augusta do 31. oktobra 2017. godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je realizirala projekat podrške Vijeća Evrope aktivnostima Centralne izborne komisije BiH za provedbu koordinacije projekta „Obrazovanje rukovodstva i razvoj programa obuke za članove Centralne izborne komisije BiH, rukovodeće osoblje i relevantno osoblje za obuku“.

 

Glavni cilj  projekta  je bio poboljšanje rukovodećih vještina i osiguranje razvojnih kapaciteta izborne administracije, te poboljšanje funkcioniranja Centralne izborne komisije BiH putem obuke članova Centralne izborne komisije BiH i rukovodećeg osoblja u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, kao i relevantnog osoblja za obuku. Fokus obuke je bio na boljem razumijevanju osnova rukovođenja, upravljanja ljudskim resursima, izgradnji tima, planiranju sredstava, operativnim sistemima, poboljšanju profesionalizma i komunikacije, kulturne raznolikosti i kompetencija.

Za realizaciju obuke od strane Vijeća Evrope angažirani su LEAD facilitatori Evropskog centra za izbornu podršku (European Centre for Electoral Support –ECES). LEAD obuka je provedena kroz organiziranje: a)  kursa obuke instruktora (Train the Trainers course – ToT) u periodu 09-14.10.2017. godine, a obuku je pohađalo ukupno 20 učesnika i b) obuku 50 predsjednika općinskih/gradskih izbornih komisija u BiH (OIK/GIK), koje su održane u 2 petodnevna ciklusa: u periodu 16-20.10.2017. godine u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu (od predviđenih 25 predsjednika obuku su uspješno okončala 22 predsjednika) i u periodu 23-27.10.2017. godine u Hotelu „San“ u Laktašima (od predviđenih 25 predsjednika obuku su uspješno okončala 24 predsjednika).   


Odabir učesnika obuke 50 predsjednika izbornih komisija je izvršen na osnovu javnog poziva za izražavanje interesa koji je dostavljen svim predsjednicima izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija BiH je izvršila odabir na osnovu primljenih prijava, regionalne zastupljenosti, veličine i kompleksnosti općine i drugih relevantnih pitanja.

Obuka instruktora se izvodila kroz kombinaciju obrazovnih tehnika s pristupom koji se temelji na interakciji. Pored predavanja, fokus obuke je bio na praktičnom rješavanju problema, koristeći sadržaj koji je relevantan za sudionike obuke, odnosno slučajeve sa kojima se suočavaju izborni akteri. Kroz praktično i interaktivno učenje, obuka je poticala razmjenu iskustava među sudionicima kao i razmišljanje izvan okvira kako bi dali kreativne i inovativne ideje. Prvi ciklus LEAD obuke za instruktore je okončan dodjelom certifikata o uspješnom završetku trening programa za LEAD trenere svim polaznicima obuke te je izvršen odabir ukupno 8 osoba iz Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH koje su uz mentorstvo LEAD facilitatora, proveli obuku predsjednika izbornih komisija u svojstvu kandidata za LEAD trenera.

Obuke predsjednika izbornih komisija su, u skladu sa usvojenom metodologijom i temama iz prvog ciklusa obuka, između ostalog, obuhvatile prezentacije i radionice na temu lidera i liderstva, faze i elemente izbornog ciklusa, osjetljive faze u izbornom ciklusu, potom teme koje se odnose na razvoj dijaloga između učesnika izbornog procesa, postupke pregovora i medijacije, kao i specifičnosti učenja i obuke odraslih. Obuke za predsjednike izbornih komisija su okončane svečanom dodjelom certifikata o učešću polaznicima obuke koji su prisustvovali cjelokupnoj obuci (ukupno 46). Također, odabranih 8 kandidata iz Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH je po uspješnom okončanju obuke predsjednika izbornih komisija, dobilo certifikat o završenom trening programu i zvanju certificiranog LEAD trenera.

Obuka o liderskim vještinama doprinijela  je razvijanju kompetentnosti predsjednika izbornih komisija, u smislu da svoja znanja i naučene liderske vještine znaju staviti u konkretnu situaciju i riješiti nastali konflikt, kako u radu sa timom – ostalim članovima izborne komisije, biračkim odborima i političkim subjektima, tako i u toku izbornog procesa.

S obzirom na aktuelnost tema koje su prilagođene učesnicima, obuka je predstavljala i forum za diskusiju o izazovima sa kojima se susreće izborna administracija u Bosni i Hercegovini.

On-line edukacija izborne administracije, 10. juna 2020 - Priprema podzakonskih propisa

On-line edukacija izborne administracije, 11. juna 2020. Postupak imenovanja i nadležnosti biračkih odbora