Postupak glasanja (Lokalni izbori 2020)

 

Glasanje u uslovima pandemije COVID -19

 

Postupak glasanja (Opći izbori 2018)