Title: Priručnik za rad biračkih odbora u Bosni i Hercegovini - Lokalni izbori 2020.
Date: 02.10.2020
Publisher: CIK BiH
Author: Dr. Ahmet Šantić, Jovan Kalaba
Title: Vodič za izbornu administraciju u vezi sa aktivnostima tokom izbornog dana pod uvjetima izazvanim pandemijom virusa Covid-19
Date: 02.10.2020
Publisher: CIK BiH
Author: dr. Suad Arnautović, Vanja Bjelica-Prutina
Title: Priručnik za izborne posmatrače: Lokalni izbori 2020.
Date: 01.10.2020
Publisher: CIK BiH
Author: Dr. Irena Hadžiabdić, Vlado Rogić
Title: Konferencija Lokalni izbori 2016 – Naučene lekcije
Date: 23.02.2017
Publisher: CIK BiH
Author: Dr. Irena Hadžiabdic
Title: Konferencija Opći izbori 2018 - Izazovi izbornog procesa u Bosni i Hercegovini
Date: 14.04.2018
Publisher: CIK BiH
Author: Branko Petrić, Stjepan Mikić, dr. Irena Hadžiabdić, dr. Suad Arnautović
Title: Zbornik radova 2014 - Naučene lekcije
Date: 01.01.2015
Publisher: CIK BiH
Author: Stjepan Mikić, Branko Petrić
Title: Priručnik za posmatranje izbora u BiH – Opći izbori 2018
Date: 01.01.2018
Publisher: CIK BiH
Author: Novak Božicković, Vlado Rogić, Marijana Žuljević, Uma Isić
Title: Praktikum za finansiranje izborne kampanje i političkih stranaka
Date: 17.08.2020
Publisher: CIK BiH
Author: Dr. Irena Hadžiabdić, Branko Petrić, Mr. Sc Hasida Gušić, Sanja Tošović
Title: Praktikum za Izbornu komisiju osnovne izborne jedinice
Date: 26.07.2018
Publisher: CIK BiH
Author: Dr. Suad Arnautović, Dr. Irena Hadžiabdić
Title: Priručnik za rad biračkih odbora u BiH – Opći izbori 2018
Date: 01.07.2018
Publisher: CIK BiH
Author: Dr. Ahmet Šantić, Stjepan Mikić, Branko Petrić