Projekat “Razvoj Strategije i Akcijskog plana za unapređenje integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini“

 

Projektom “Razvoj Strategije i Akcijskog plana za unapređenje integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini“,  kojeg financira Europska unija  (EU) pružit će se potpora provedbi jednog od 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Europskog povjerenstva (EP) o zahtjevu Bosne i Hercegovine  za članstvo u EU i za cilj ima osigurati da se izbori provode sukladno europskim standardima, provodeći preporuke OESS/ODIHR-a i Venecijanskog povjerenstva.

Projekt će podržati provedbu jednog od 14 ključnih prioriteta iz mišljenja EP o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU i za cilj ima osigurati provedbu izbora sukladno europskim standardima, provodeći preporuke OESS/ODIHR-a i Venecijanskog povjerenstva.

Projekt će, također, podržati jačanje institucionalnih kapaciteta Središnjega izbornog povjerenstva BiH u oslovljavanju tehničkih nedostataka izbornoga procesa, uključujući moguće uvođenje tehnoloških alata i poboljšanje komunikacije SIP-a BiH s ciljem ponovnog uspostavljanja povjerenja javnosti u izborni proces. Očekuje se kako će projekat dati zajednički strateški okvir za BiH usmjeren ka budućnosti, dozvoljavajući dodatno financiranje iz EU financijskih instrumenata, drugih donatora i Središnjega izbornog povjerenstva BiH za provedbu Akcijskoga plana. Datum završetka projekta je 2. rujna 2020. godine.

Projekt „Razvoj Strategije i Akcijskoga plana za poboljšanje integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini“ financira se putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u ukupnom iznosu od 299.000 EUR i provodi ga Indra Soluciones Tecnologicas de lainformacion SL, španjolska tvrtka s 40-godišnjim iskustvom u pružanju tehnoloških rješenja i profesionalnih usluga za upravljanje izbornim procesima u 40 različitih zemalja.

Kao krajnji rezultati projekta zacrtani su sljedeći ciljevi: 1. izraditi i početi provedbu sveobuhvatne petogodišnje strategije za poboljšanje integriteta, transparentnosti i učinkovitosti izbornog procesa i Akcijskoga plana za njenu provedbu, te dati procjenu troškova za njenu provedbu. Strategija će obuhvatiti, ali neće biti ograničena na: program obuke za izbornu administraciju, uvođenje nove tehnologije, koja može biti, ali se ne ograničava na skenere za učinkovitiji proces prebrojavanja, uvođenje softvera ili nadogradnja sadašnjeg softvera SIP-a za pravovremeno prikazivanje procesa prebrojavanja i preliminarnih izbornih rezultata tijekom i nakon izborne noći za građane i medije; 2. potpuno proveden pilot-projekt u općini korištenjem tehnologije, iznajmljenih skenera za brojanje glasova i/ili drugih tehničkim mjera koji bi proces učinile transparentnijim i učinkovitijim. Evaluacijsko izvješće o samome procesu, koji daje prednosti i mane, uključujući i financijska stajališta i preporuke za korištenje tehnologije u većem omjeru; 3. pripremljeni nacrti za provedbu najmanje tri identificirane aktivnosti iz Akcijskoga plana i uključivanje procijenjenih troškova za njegovu provedbu; 4. sveobuhvatan Komunikacijski plan (u kombinaciji s Akcijskim planom za njegovu provedbu) s ciljem poboljšanja komunikacije s javnošću prije, tijekom i poslije izbora, a čiji je primarni cilj ponovno uspostaviti povjerenje javnosti u SIP BiH kao neovisnog tijela, kao i povjerenje u cijeli izborni proces.

U 2019. godini pripremljeno je Izvješće o početnoj fazi i dijagnostici početne situacije i Izvješće o zatečenom stanju koji je prezentiran u studenome – prosincu 2019. godine.