Sigurnost izbora

 

S ciljem osiguranja integriteta izbornog procesa potrebno  je uspostaviti različite sigurnosne mjere tijekom svih njegovih faza. Međunarodni standardi koji se odnose na sigurnosni aspekt izbora ne postoje, već svaka država primjenjuje one sigurnosne mjere koje su odgovarajuće za njeno društveno i političko okruženje. U mnogim zemljama koordinacija sigurnosti izbornih operacija se provodi putem Zajedničkog operativnog centra koji se obično osniva nekoliko mjeseci prije izbora i uključuje predstavnike iz niza institucija koji razmjenjuju informacije, planiraju, održavaju brifinge i vrše monitoring izbornog procesa.  

Središnje izborno povjerenstvo BiH, u izbornoj godini,  nakon raspisivanja izbora obaviještava Ministarstvo sigurnosti BiH, relevantna ministarstva unutarnjih poslova i sigurnosne agencije da je donijelo Odluku o raspisivanju i održavanju izbora.

Sukladno odredbama članka 2.1. stavak 3. Izbornog zakona BiH, koji propisuje da su „svi organi vlasti na svim razinama i dužnosnici u Bosni i Hercegovini i diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH obvezni pomagati organima nadležnim za provedbu izbora”, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine osniva Odbor za sigurnost izbora u Bosni i Hercegovini ili radnu grupu za praćenje realizacije zadataka iz nadležnosti institucija i policijskih tijela BiH vezanih za provedbu izbora u Bosni i Hercegovini, s ciljem obavljanja poslova suradnje u vezi sa sigurnošću izbora, koordiniranjem poslova praćenja i analize sigurnosnog ambijenta tijekom održavanja izbora te poduzimanjem radnji s ciljem postizanja zadovoljavajućeg sigurnosnog ambijenta izbornog procesa. Odbor za sigurnost izbora  ili radnu grupu čine  predstavnici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije Bosne i Hercegovine, Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Policije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

 

Policijski službenici navedenih ministarstava i sigurnosnih agencija u periodu od rujna do kraja studenog obavljaju poslove fizičkog osiguranja zgrade Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, skladišta Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, Glavnog centra za brojanje te osiguranje distribucije i pratnje konvoja s izbornim materijalom i pratnje izbornog materijala do Glavnog centra za brojanje. Operacije na terenu koordinira Operativni štab za koordinaciju osiguranja objekata i distribucije izbornog materijala za izbore u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Operativni štab) na čelu s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, u čijem sastavu su predstavnici svih navedenih ministarstava i sigurnosnih agencija.

Na sastancima Odbora za sigurnost izbora/radne grupe i Operativnog štaba razmatraju se sva pitanja u vezi sa sigurnošću izbora, kao i analiza stanja i propisa iz oblasti javnog reda i mira na cijeloj teritoriji BiH, mjesto i uloga policije u provedbi izbora, kao i poduzimanje pravovremenih koordinacionih aktivnosti putem organa za provedbu zakona u vezi sa stvaranjem sigurnosnih uslova za neometano održavanje izbora. Od početka izborne kampanje Središnje izborno povjerenstvo BiH redovno dobija izvještaje o stanju sigurnosti od Odbora/radne grupe za sigurnost izbora u Bosni i Hercegovini zahvaljujući čemu je informisano o svim sigurnosnim aspektima izbornog procesa.

Tijekom distribucije glasačkih listića preduzimaju se sigurnosne mjere u pogledu koordinacije praćenja transporta papira za glasačke listiće od graničnog prelaza do kompanije za tiskanje glasačkih listića, kao i samo osiguranje distribucije i pratnje kamiona s izbornim materijalom koja je usklađena s Vremenskim planom izbornih aktivnosti od skladišta Središnjeg izbornog povjerenstva BiH do sjedišta općinskih/gradskih izbornih komisija u svim općinama/gradovima i Izborne komisije Brčko distrikta BiH, kao i povrat glasačkog materijala od općinskih/gradskih izbornih komisija i Izborne komisije Brčko distrikta BiH do skladišta Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

Pratnja izbornog materijala za Glavni centar za brojanje obuhvatala radnje osiguranja od skladišta Središnjeg izbornog povjerenstva BiH do Glavnog centra za brojanje i povrat materijala u skladište Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, osiguranje glasačkog materijala od poštanskog pretinca (Centar pošta Sarajevo) do Glavnog centra za brojanje i osiguranje od sjedišta Središnjeg izbornog povjerenstva BiH do Glavnog centra za brojanje.

flagbanner