Izborni sustav u Bosni i Hercegovini

 

 • Izbori u BiH:  Aneks 3. - Sporazum o izborima Općeg okvirnog       sporazuma za mir u BiH.

 • Izborni zakon BiH je donesen 19.09.2001. godine.

 • Sastoji se od 20 poglavlja.

 • Od 2001-2020. godine doneseno je 20 izmjena i dopuna IZ BiH.

 

 

I. Postupak raspisivanje izbora

 

 • Središnje izborno povjerenstvo BiH raspisuje izbore 150 dana prije održavanja izbora.

 • Izbori se održavaju  prve nedjelje u listopadu.

 • Razlikujemo opće i općinske izbore.

 • Od 1996. do 2020. godine je provedeno osam (8) izbornih ciklusa za više nivoe vlasti (1996., 1998., 2000, 2002, 2006., 2010. ,2014. i 2018. godine) i šest (6) izbornih ciklusa za lokalne organe vlasti - općinske organe (1997., 2000., 2004., 2008., 2012. i 2016. godine).

 • Središnje izborno povjerenstvo BiH raspisalo je Lokalne izbore 2020. godine koji će se održati 15.11.2020. godine

 

II. Izborna administracija u Bosni i Hercegovni

 

 

 

III. Upis birača i način vođenja Središnjeg biračkog popisa

 

 

IV. Ovjera i kandidiranje za izbore

 

Za ovjeru  za učestvovanje na izborima svoju prijavu za ovjeru mogu podnijeti:

 • političke stranke i neovisni kandidati 135 dana prije izbora, i

 • koalicije i liste neovisnih kandidata 110 dana prije izbora.

 

 • Kandidacijske liste se podnose 90 dana prije dana izbora.

 • Kandidacijska lista mora uključiti kandidate ženskog i muškog spola.

 • Primjena pravila kandidatske nepodobnosti  i nepodudarnosti.

 

V. Provedba izbora

Glasovanje se provodi na biračkim mjestima koje određuje općinsko izborno povjerenstvo najkasnije šezdeset pet (65) dana prije dana izbora.

 

Vrste biračkih mjesta:

 • redovna biračka mjesta,

 • biračka mjesta za glasovanje u odsutnosti, i

 • biračka mjesta za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića.

 

Glasovanje traje neprekidno tokom dana, s početkom u 07.00 sati završetkom u 19.00 sati.

 

VI. Zaštita izbornog prava

Zaštitu izbornog prava osiguravaju:

 • Izborna povjerenstva i

 • Apelacijski odjel Suda Bosne i Hercegovine.

 

Pravo ulaganja prigovora ima:

 • birač, i

 • politički subjekt.

 

Prigovor se ulaže najkasnije u roku od 48 sati, odnosno u roku od 24 sata u izbornom periodu od učinjene povrede.

Izborna povjerenstva mogu pokrenuti postupak po službenoj dužnosti.

 

OIP može narediti poduzimanje mjera, dok SIP BiH ima ovlast za izricanje sankcija.

 

 

VII.Učestvovanje predstavnika nacionalnih manjina

Pripadnici svih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovni imaju pravo birati svoje predstavnike u općinska vijeća.

 

Broj predstavnika nacionalnih manjina u OV/SO:

 • preko 3% najmanje 1 garantovani mandat.

 

Pravo predlaganja predstavnika nacionalnih manjina imaju:

 • politički subjekti,

 • udruge građana, i

 • 40 građana.

 

Z A K LJ U Č A K

Osnovne karakteristike Izbornog sustava u BiH:

 • Većinski i proporcionalni sustav,

 • Sustav zatvorene, ne-blokirane liste,

 • Obvezna zastupljenost žena na kandidacijskim listama,

 • Izborni prag (3%),

 • Višečlane izborne jedinice,

 • Kompenzacijski mandati,

 • Brčko Distrikt BiH - biračka opcija FBiH i RS,

 • Neusuglašenost s konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (Predsjedništvo BiH i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH),

 • Posebna prava raseljenih i izbjeglih lica.