Контакти Централне изборне комисије БиХ

Централна изборна комисија БиХ, Данијела Озме 7, Сарајево

Тел: +387 33 251 300

Факс: +387 33 251 329

Е-пошта: educentar@izbori.ba

Web адреса: http://educentar.izbori.ba