Title: Приручник за рад бирачких одбора у Босни и Херцеговини – Локални избори 2020.
Date: 02.10.2020
Publisher: ЦИК БиХ
Author: др. Ахмет Шантић, Јован Калаба
Title: Водич за изборну администрацију у вези са активностима током изборног дана под условима изазваним пандемијом вируса Covid-19
Date: 02.10.2020
Publisher: ЦИК БиХ
Author: др. Суад Арнаутовић, Вања Бјелица-Прутина
Title: Приручник за посматраче избора: Локални избори 2020.
Date: 01.10.2020
Publisher: ЦИК БиХ
Author: Др. Ирена Хаџиабдић, Владо Рогић
Title: Конференција Општи избори 2018 - Изазови изборног процеса у Босни и Херцеговини
Date:
Publisher: ЦИК БиХ
Author: Бранко Петрић, Стјепан Микић, др. Ирена Хаџиабдић, др. Суад Арнаутовић
Title: Конференција Локални избори 2016 – Научене лекције
Date: 23.02.2017
Publisher: ЦИК БиХ
Author: Др. Ирена Хаџиабдић
Title: Приручник за посматрање избора у БиХ – Општи избори 2018
Date: 01.01.2018
Publisher: ЦИК БиХ
Author: Новак Божичковић, Владо Рогић, Маријана Жуљевић, Ума Исић
Title: Зборник радова 2014 - Научене лекције
Date: 01.01.2015
Publisher: ЦИК БиХ
Author: Стјепан Микић, Бранко Петрић
Title: Практикум за Изборну комисију основне изборне јединице
Date: 26.07.2018
Publisher: ЦИК БиХ
Author: Др. Суад Арнаутовић, Др. Ирена Хаџиабдић
Title: Практикум за финансирање изборне кампање и политичких партија
Date: 17.08.2020
Publisher: ЦИК БиХ
Author: Др. Ирена Хаџиабдић, Бранко Петрић, Мр. Сц Хасида Гушић, Сања Тошовић
Title: Приручник за рад бирачких одбора у БиХ – Општи избори 2018
Date: 01.07.2018
Publisher: ЦИК БиХ
Author: Др. Ахмет Шантић, Стјепан Микић, Бранко Петрић