Пројекат “Развој Стратегије и Акционог плана за побољшање интегритета, транспарентности и ефикасности изборног процеса у Босни и Херцеговини“

 

Пројекат “Развој Стратегије и Акционог плана за побољшање интегритета, транспарентности и ефикасности изборног процеса у Босни и Херцеговини“,  којег финансира Еуропска унија ће подржати провођење једног од 14 кључних приоритета из мишљења ЕК о захтјеву Босне и Херцеговине  за чланство у ЕУ и за циљ има осигурати да се избори проводе у складу са европским стандардима, проводећи препоруке ОСЦЕ/ОДИХР-а и Венецијанске комисије.

Пројекат ће подржати проведбу једног од 14 кључних приоритета из мишљења ЕК о захтјеву Босне и Херцеговине  за чланство у ЕУ и за циљ треба осигурати да се избори проводе у складу са европским стандардима проводећи препоруке ОЕБС/ОДИХР-а и Венецијанске комисије.

Пројекат ће такође подржати јачање иституционалних капацитета Централне изборне комисије БиХ у ословљавању техничких недостатака изборног процеса, укључујући могуће увођење технолошких алата и побољшање комуникације ЦИК БиХ са циљем поновног успостављања повјерења јавности у изборни процес. Очекује се да ће пројекат дати заједнички стратешки оквир за БиХ ориентисан ка будућности, дозвољавајући додатно финансирање из ЕУ финансијских инструмената, других донатора и Централне изборне комисије БиХ за спроведбу Акционог плана. Датум завршетка пројекта је  2. септембар 2020. године.

   

ПројекатРазвој Стратегије и Акционог плана за побољшање интегритета, транспарентности и ефикасности изборног процеса у Босни и Херцеговинифинансира се путем Инструмента претприступне помоћи (ИПА) у укупном износу од 299.000 Евра и проводи га Indra Soluciones Technologicas de Lainformacion SL, шпанска компанија са 40-годишњим искуством у пружању технолошких рјешења и професионалних услуга за управљање изборним процесима у 40 различитих земаља.

Као крајњи резултати пројекта зацртани су сљедећи циљеви: 1. Израдити и почети спровођење свеобухватне петогодишње стратегије за побољшање интегритета, транспарентности и ефикасности изборног процеса и Акционог плана за њену проведбу, те дати процјену трошкова за њену проведбу. Стратегија ће обухватити, али неће бити ограничена на: програм обуке за изборну администрацију, увођење нове технологије, која може бити, али се не ограничава на скенере за ефикаснији процес пребројавања, увођење софтвера или надоградња садашњег софтвера ЦИК-а за правовремено приказивање процеса пребројавања и прелиминарних изборних резултата током и након изборне ноћи за грађане и медије; 2. Потпуно спроведен пилот пројекат у општини кориштењем технологије, изнајмљених скенера за бројање гласова и/или других техничких мјера који би процес учиниле транспарентнијим и ефикаснијим. Евалуацијски извјештај о самом процесу, који даје предности и мане, укључујући и финансијске аспекте и препоруке за кориштење технологије у већем омјеру;  3. Припремљени нацрти за проведбу најмање три идентификоване активности из Акционог плана и укључивање процијењених трошкова за његово спровођење; 4. Свеобухватан Комуникацијски план (у комбинацији са Акционим планом за његово спровођење) са циљем побољшања комуникације за јавношћу прије, током и послије избора, а чији је примарни циљ поновно успоставити повјерење јавности у ЦИК БиХ као независног тијела, као и повјерење у цијели изборни процес.

 

У 2019. години припремљен је Извјештај  о почетној фази и дијагностици почетне ситуације и Извјештај о затеченом стању који је презентован у новембру-децембру 2019. године.