Сигурност избора

 

С циљем осигурања интегритета изборног процеса неопходно је успоставити различите безбједоносне мјере током свих његових фаза. Међународни стандарди који се односе на безбједоносни аспект избора не постоје, већ свака држава примјењује оне безбједоносне мјере које су адекватне за њено друштвено и политичко окружење. У многим земљама координација безбједности изборних операција се проводи путем Заједничког оперативног центра који се обично оснива неколико мјесеци прије избора и укључује представнике из низа институција који размјењују информације, планирају, одржавају кратке информативне разговоре и врше мониторинг изборног процеса. 

У изборној години, Централна изборна комисија БиХ након расписивања избора обавјештава Министарство сигурности БиХ, релевантна министарства унутрашњих послова и безбједоносне агенције да је донијела Одлуку о расписивању и одржавању избора.

У  складу с одредбама члана 2.1. став 3. Изборног закона БиХ, који прописује да су „сви органи власти на свим нивоима и званичници у Босни и Херцеговини и дипломатско-конзуларним представништвима БиХ обавезни помагати органима надлежним за проведбу избора”, Министарство сигурности Босне и Херцеговине оснива Одбор за сигурност избора у Босни и Херцеговини или радну групу за праћење реализације задатака из надлежности институција и полицијских тијела БиХ везаних за спровођење избора у Босни и Херцеговини, с циљем обављања послова сарадње у вези са сигурношћу избора, координирањем послова праћења и анализе безбједоносног амбијента за вријеме одржавања избора те подузимањем радњи с циљем постизања задовољавајућег безбједонсоног амбијента изборног процеса. Одбор за сигурност избора  или радну групу чине  представници Централне изборне комисије БиХ, Дирекције за координацију полицијских тијела, Државне агенције за истраге и заштиту, Граничне полиције Босне и Херцеговине, Обавјештајно-безбједоносне агенције Босне и Херцеговине, Полиције Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Федералног министарства унутрашњих послова Босне и Херцеговине, Министарства унутрашњих послова Републике Српске и кантоналних министарстава унутрашњих послова.

 

Полицијски службеници наведених министарстава и безбједоносних агенција у периоду од септембра до краја новембра обављају послове физичког осигурања зграде Централне изборе комисије БиХ, складишта Централне изборе комисије БиХ, Главног центра за бројање те осигурање дистрибуције и пратње конвоја с изборним материјалом и пратње изборног материјала до Главног центра за бројање. Операције на терену координира Оперативни штаб за координацију осигурања објеката и дистрибуције изборног материјала за изборе у Босни и Херцеговини (у даљњем тексту: Оперативни штаб) на челу с Дирекцијом за координацију полицијских тијела, у чијем саставу су представници свих наведених министарстава и безбједоносних агенција.

На састанцима Одбора за сигурност избора/радне групе и Оперативног штаба разматрају се сва питања у вези са безбједношћу избора, као и анализа стања и прописа из области јавног реда и мира на цијелој територији БиХ, мјесто и улога полиције у спровођењу избора, као и подузимање правовремених координационих активности путем органа за спровођење закона у вези са стварањем сигурносних услова за неометано одржавање избора. Од почетка изборне кампање Централна изборна комисија БиХ редовно добија извјештаје о стању безбједности од Одбора/радне групе за сигурност избора у Босни и Херцеговини захваљујући чему је информисана о свим безбједоносним аспектима изборног процеса.

Током дистрибуције гласачких листића предузимају се безбједоносне мјере у погледу координације праћења транспорта папира за гласачке листиће од граничног прелаза до компаније за штампање гласачких листића, као и само осигурање дистрибуције и пратње камиона с изборним материјалом која је усклађена с Временским планом изборних активности од складишта Централне изборне комисије БиХ до сједишта општинских/градских изборних комисија у свим општинама/градовима и Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ, као и поврат гласачког материјала од општинских/градских изборних комисија и Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ до складишта Централне изборне комисије БиХ.

Пратња изборног материјала за Главни центар за бројање обухватала радње осигурања од складишта Централне изборне комисије БиХ до Главног центра за бројање и поврат материјала у складиште Централне изборне комисије БиХ, осигурање гласачког материјала од поштанског претинца (Центар пошта Сарајево) до Главног центра за бројање и осигурање од сједишта Централне изборне комисије БиХ до Главног центра за бројање.

flagbanner