Жељко Бакалар - Предсједник

Рођен је у Сарајеву 1977. године,

гдје је завршио основну школу, те похађао Трећу гимназију. Матурирао је у Гимназији Чапљина. Звање дипломираног правника стекао је на Правном факултету Свеучилишта у Мостару 2004. године, одбранивши дипломски рад из Уставног права на тему “Изборни систем Босне и Херцеговине”.

Dr.-Suad-Arnautovic.jpg

Суад Арнаутовић, доктор политичких наука, рођен је 17. новембра 1958. године у Сарајеву. Обављао је дужности државног службеника у Републичком секретаријату за народну одбрану СРБиХ ...

Др. Суад Арнаутовић
Dr.-Irena-Had.jpg

Др.Ирена Хаџиабдић, рођена је у Зеници 1960. године. Основну школу и Гимназију завршила је у Зеници, а звање дипломираног правника стекла је на Правном факултету у Београду...

Др. Ирена Хаџиабдић
Dr.-Suad-Arnautovic.jpg

Др.Ахмет Шантић рођен је 02.03.1963. године у Мостару. Послије завршене Гимназије дипломирао је 1986. године на Правном факултету Унивезитета "Џемал Биједић" у Мостару..

Др. Ахмет Шантић
Dr.-Suad-Arnautovic.jpg

Владо Рогић је рођен 23.01.1963. године у Дриновцима, опћина Груде, гдје је завршио основну школу и Гимназију, а Правни факултет у Мостару...

Владо Рогић
Dr.-Suad-Arnautovic.jpg

Јован Калаба је рођен 02.01.1958. године у Срнетици, општина Титов Дрвар. Основну школу је завршио у Санском Мосту, а Гимназију и Правни факултет у Бања Луци...

Јован Калаба
Vanja-Bjelica-Prutina

Вања Бјелица Прутина рођена је 1981. године у Сарајеву. Основно образовање и Гимназију завршила је у Источном Сарајеву. Дипломирала је 2006. године на  Правном факултету у Источном Сарајеву..

Вања Бјелица-Прутина