06-11-2020
Вибер Chatbot

Популацијски фонд УН-а (УНФПА) проводи пројекат унутар којег је развијен Вибер Chatbot “Избори у БиХ 2020” за подршку изборном процесу у Босни и Херцеговини.

05-11-2020
Гласање путем дипломатско-конзуларних представништава БиХ

Омогућено гласање из Аустралије, Канаде, Мађарске, Републике Финске, Руске Федерације и Сједињених Америчких Држава путем дипломатско-конзуларних пресдставништава БиХ

30-10-2020
Писмо г-дина Валентина Инзка

Средишњем изборном повјеренству Босне и Херцеговине је на знање достављен писани одговор Високог представника међународне заједнице у БиХ, гдина Валентина Инзка упућен на допис Савеза опћина и град