LEAD обука

Образовање руководства и развој програма обуке за чланове Централне изборне комисије БиХ, руководеће особље и релевантно особље за обуку

 

У периоду од 03. аугуста до 31. октобра 2017. године Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је реализирала пројекат подршке Савјета Европе активностима Централне изборне комисије БиХ за проведбу координације пројекта „Образовање руководства и развој програма обуке за чланове Централне изборне комисије БиХ, руководеће особље и релевантно особље за обуку“.

Главни циљ  пројекта  је био побољшање руководећих вјештина и осигурање развојних капацитета изборне администрације, те побољшање функционисања Централне изборне комисије БиХ путем обуке чланова Централне изборне комисије БиХ и руководећег особља у Централној изборној комисији БиХ, као и релевантног особља за обуку. Фокус обуке је био на бољем разумијевању основа руковођења, управљања људским ресурсима, изградњи тима, планирању средстава, оперативним системима, побољшању професионализма и комуникације, културне разноликости и компетенција.

За реализацију обуке од стране Савјета Европе ангажирани су LEAD фацилитатори Европског центра за изборну подршку (European Centre for Electoral Support –ECES). LEAD обука је проведена кроз организацију: а)  курса обуке инструктора (Train the Trainers course – ToT) у периоду 09-14.10.2017. године, а обуку је похађало укупно 20 учесника и б) обуку 50 предсједника општинских/градских изборних комисија у БиХ (ОИК/ГИК), које су одржане у 2 петодневна циклуса: у периоду 16-20.10.2017. године у Центру за едукацију Централне изборне комисије БиХ у Сарајеву (од предвиђених 25 предсједника обуку су успјешно окончала 22 предсједника) и у периоду 23-27.10.2017. године у Хотелу „Сан“ у Лакташима (од предвиђених 25 предсједника обуку су успјешно окончала 24 предсједника).

 

Одабир учесника обуке 50 предсједника изборних комисија је извршен на основу јавног позива за изражавање интереса који је достављен свим предсједницима изборних комисија основних изборних јединица у Босни и Херцеговини. Централна изборна комисија БиХ је извршила одабир на основу примљених пријава, регионалне заступљености, величине и комплексности општине и других релевантних питања.

Обука инструктора се изводила кроз комбинацију образовних техника с приступом који се темељи на интеракцији. Поред предавања, фокус обуке је био на практичном рјешавању проблема, користећи садржај који је релевантан за учеснике обуке, односно случајеве са којима се суочавају изборни актери. Кроз практично и интерактивно учење, обука је потицала размјену искустава међу учесницима као и размишљање изван оквира како би дали креативне и иновативне идеје. Први циклус LEAD обуке за инструкторе је окончан додјелом сертификата о успјешном завршетку тренинг програма за LEAD тренере свим полазницима обуке те је извршен одабир укупно 8 особа из Секретаријата Централне изборне комисије БиХ које су уз менторство LEAD фацилитатора, провели обуку предсједника изборних комисија у својству кандидата за LEAD тренера.  

Обуке предсједника изборних комисија су, у складу са усвојеном методологијом и темама из првог циклуса обука, између осталог, обухватиле презентације и радионице на тему лидера и лидерства, фазе и елементе изборног циклуса, осјетљиве фазе у изборном циклусу, потом теме које се односе на развој дијалога између учесника изборног процеса, поступке преговора и медијације, као и специфичности учења и обуке одраслих. Обуке за предсједнике изборних комисија су окончане свечаном додјелом сертификата о учешћу полазницима обуке који су присуствовали цјелокупној обуци (укупно 46). Такођер, одабраних 8 кандидата из Секретаријата Централне изборне комисије БиХ је по успјешном окончању обуке предсједника изборних комисија, добило сертификат о завршеном тренинг програму и звању сертифицираног LEAD тренера.

Обуке предсједника изборних комисија су, у складу са усвојеном методологијом и темама из првог циклуса обука, између осталог, обухватиле презентације и радионице на тему лидера и лидерства, фазе и елементе изборног циклуса, осјетљиве фазе у изборном циклусу, потом теме које се односе на развој дијалога између учесника изборног процеса, поступке преговора и медијације, као и специфичности учења и обуке одраслих. Обуке за предсједнике изборних комисија су окончане свечаном додјелом сертификата о учешћу полазницима обуке који су присуствовали цјелокупној обуци (укупно 46). Такођер, одабраних 8 кандидата из Секретаријата Централне изборне комисије БиХ је по успјешном окончању обуке предсједника изборних комисија, добило сертификат о завршеном тренинг програму и звању сертифицираног LEAD тренера.

Обука о лидерским вјештинама допринијела  је развијању компетентности предсједника изборних комисија, у смислу да своја знања и научене лидерске вјештине знају ставити у конкретну ситуацију и ријешити настали конфликт, како у раду са тимом – осталим члановима изборне комисије, бирачким одборима и политичким субјектима, тако и у току изборног процеса.

С обзиром на актуелност тема које су прилагођене учесницима, обука је представљала и форум за дискусију о изазовима са којима се сусреће изборна администрација у Босни и Херцеговини.

Оn-line едукација изборне администрације, 10. јуна 2020 - Припрема подзаконских прописа

Оn-line едукација изборне администрације, 11. јуна 2020. Поступак именовања и надлежности бирачких одбора