Инструкције ПРП 1 и ПРП 2

 

Поштовани бирачи изван Босне и Херцеговине,

Централна изборна комисија је 07. маја 2020. године донијела је Одлуку о расписивању Локалних избора 2020. године у Босни и Херцеговини, а дана 23.05.2020. године донијела је Одлуку о одгађању одржавања Локалних избора 2020. године. Одгођени избори ће се одржати у неђељу, 15. новембра 2020. године.

Ако желите остварити своје бирачко право и гласати и на предстојећим Локалним изборима, обавезни сте да поднесете пријаву Централној изборној комисији Босне и Херцеговине најкасније до 01.09.2020. године у 24:00 сата.

До сада вам је Централна изборна комисија БиХ достављало образац пријаве ПРП-2 на адресу коју сте навели приликом ваше посљедње пријаве за гласање. Образац пријаве ПРП-2 вам је доступан на интернет-страници Централне изборне комисије БиХ

www.izbori.ba.

Сви бирачи који су гласали на претходним Општим изборима 2018. године, испуњавају образац пријаве ПРП-2 и исти достављају Централној изборној комисији БиХ приложивши уз образац копију једног од важећих идентификационих докумената с фотографијом. Наведени образац можете преузети овдје - ПРП-2.

Сви бирачи који нису гласали на посљедњим Општим изборима 2018. године или се први пут пријављују, испуњавају и потписују образац ПРП- 1 и исти достављају Централнаој изборној комисији БиХ, уз релевантне прилоге. Наведени образац можете преузети овдје - ПРП-1.

Ако привремено боравите изван БиХ, да бисте се пријавили за гласање изван БиХ потребно је да посједујете важећи идентификациони документ БиХ (достављате копију једног од три важећа документа – лична карта или возачка дозвола или пасош БиХ).

Ако имате статус избјеглице, а не посједујете важеће документе БиХ (личну карту или возачку дозволу), документи које требате доставити уз пријавни образац су:

1.  документ за доказивање држављанства БиХ (увјерење о држављанству БиХ, не старије од 6 мјесеци или копију важећег пасоша БиХ)

2.  документ за доказивање идентитета с фотографијом (копију важећих исправа издатих од стране земље домаћина или копију избјегличког картона издатог од владе земље домаћина или друге међународне организације)

3.  Доказ о пребивалишту у БиХ (копију потврде о пребивалишту или копију личне карте у цијелости из 1991. године)

Детаљне информације о начину пријаве и потребним документима који се прилажу уз пријаву можете прочитати овдје - Водич за бираче изван БиХ

Попуњени образац, потписан на истовјетан начин као на важећем идентификационом документу, те приложене скениране документе можете доставити на сљедећи начин:

- електронским путем на адресу: prijavapp@izbori.ba;

- телефаксом на сљедеће бројеве:+38733251333; +38733251334;

- путем поште на адресу: Избори у Босни и Херцеговини, Поштански претинац 451, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина.

Централна изборна комисија БиХ позива све бираче који живе изван Босне и Херцеговине да се одмах региструју за гласање на Локалним изборима 2020.

С поштовањем,
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине

 

PRP 1

PRP 2