Поступак гласања (Локални избори 2020)

 

Гласање у условима пандемије COVID -19

 

Поступак гласања (Општи избори 2018)